Rokowanie na raka piersi u nosicieli mutacji BRCA1 i BRCA2

Rennert i in. (Wydanie z 12 lipca) donoszą, że mutacja BRCA1 lub BRCA2 nie była istotnym czynnikiem prognostycznym umieralności z powodu raka piersi w kohorcie z populacji izraelskiej. Jednak 43% potencjalnych przypadków nie zostało uwzględnionych, ponieważ nie można było pobrać próbek guza lub dokumentacji medycznej, a wykluczone przypadki były ba...

Niewłaściwe postępowanie w badaniach medycznych cd

Jednak w niektórych przypadkach rozpatrywanych przez podkomisję, ta propozycja została zwrócona na głowę: powiedziano, że skoro błędy są nieuniknione, nie ma potrzeby ich potwierdzania lub potwierdzania. Przez pewien czas Podkomisja ds. Nadzoru i Dochodzeń była podrabiana jako grupa filistyń niezdolnych do zrozumienia nauki i jako oddział inkwizy...

Zobacz też:

kardiolog ciechanów czynnik von willebranda hipotermia tekst leki od a do z echo serca poznań internista pruszków ginekolog na nfz wrocław nietolerancja pokarmowa test olej ryżowy na włosy ketogeneza szpic miniaturowy allegro przeglądarka skierowan lista oczekujących na leczenie sanatoryjne hashimoto objawy psychiczne inteligencja niższa niż przeciętna ziemia okrzemkowa allegro gliceryna na wlosy przeglądarka skierowań przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe gliceryna na włosy mel by melissa allegro

Live From The Field

Średnia wiarygodność, wskazywana przez statystykę kappa, wahała się od istotnego do prawie idealnego19 na trzech poziomach: obecności lub braku danego obszaru klinicznego (. = 0,89; przedział ufności 95% [CI], 0,86 do 0,91), kwalifikowalność dziecka do opieka reprezentowana przez dany wskaźnik (. = 0,95; 95% CI, 0,94 do 0,96) oraz punktacja uczestni...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychoterapiawkrakowie:

331#ginekolog na nfz wrocław , #nietolerancja pokarmowa test , #olej ryżowy na włosy , #ketogeneza , #szpic miniaturowy allegro , #przeglądarka skierowan , #lista oczekujących na leczenie sanatoryjne , #hashimoto objawy psychiczne , #inteligencja niższa niż przeciętna , #ziemia okrzemkowa allegro ,