Wartość Pilnej Specjalistycznej Opieki nad TIA i Lekkim Udarem

Pacjenci z niewielkim udarem lub przemijającym atakiem niedokrwiennym (TIA), scharakteryzowanym jako krótki epizod dysfunkcji neurologicznej spowodowanej ogniskowym niedokrwieniem mózgu bez zawału, mają najmniejszą niepełnosprawność i najwięcej do stracenia w przypadku udaru. Pacjenci z zanikającymi objawami mogą prześlizgnąć się przez nasze systemy w celu wykrycia ostrego udaru, spowodowanego opóźnieniami pacjentów w uzyskaniu porady medycznej lub oceną klinicystów, że pilne leczenie nie jest konieczne. Ta utracona szan...

FOLFOXIRI i Bevacizumab do przerzutowego raka jelita grubego

W swoim artykule na temat badania Triplet plus Bevacizumab (TRIBE), Loupakis et al. (Wydanie 23 października) konkludują, że chemioterapia fluorouracylem, leukoworyną, oksaliplatyną i irinotekanem (FOLFOXIRI) plus bewacizumab poprawiała wyniki pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, w porównaniu z grupą kontrolną otrzymującą fluorouracyl, leukoworynę i irinotekan (FOLFIRI) plus bewacizumab. Jednakże kwestionuję podstawę dla tego wniosku. Po pierwsze, chociaż mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wynosiła 12,...

Profilaktyczna ablacja cewnika w celu zapobiegania terapii defibrylacyjnej ad 6

Aby ocenić preferencyjny negatywny wpływ na funkcjonowanie w najbardziej dysfunkcyjnych komorach, wyniki przedstawiono także dla podgrup z LVEF wynoszącą 30% lub mniej i LVEF 20% lub mniej. Liczby pacjentów poddanych analizie (tych, dla których dostępne były dane z echokardiografii) pokazano powyżej pionowych słupków, które wskazują odchylenie standardowe. Jak pokazano na ryc. 4, nie było dowodów na niekorzystny wpływ ablacji cewnika na funkcję komory. W obu grupach nie stwierdzono istotnych zmian w rozmieszczeniu pacjentó...

Zobacz też:

kardiolog ciechanów czynnik von willebranda hipotermia tekst leki od a do z echo serca poznań internista pruszków ginekolog na nfz wrocław nietolerancja pokarmowa test olej ryżowy na włosy ketogeneza szpic miniaturowy allegro przeglądarka skierowan lista oczekujących na leczenie sanatoryjne hashimoto objawy psychiczne inteligencja niższa niż przeciętna ziemia okrzemkowa allegro gliceryna na wlosy przeglądarka skierowań przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe gliceryna na włosy mel by melissa allegro

Badanie krwi wykazuje w wiekszosci przypadków eozynofilie

Efekty leczenia (prawastatyna w porównaniu z placebo) wyrażono jako wskaźniki ryzyka z 95% przedziałami ufności i odpowiednimi wartościami P. Chociaż sądziliśmy, że prawdopodobnie założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń nie będzie obowiązywać dla wszystkich modeli zamontowanych w pełnym okresie obserwacji, doszliśmy do wniosku, że szacowane współczynniki zagrożenia nadal odzwierciedlałyby średnią korzyść z tego okresu. W odniesieniu do wyników sercowo-naczyniowych dostosowano wiek, wskaźnik masy ciała, sk...

Najnowsze zdjęcia w galerii psychoterapiawkrakowie:

331#kardiolog ciechanów , #czynnik von willebranda , #hipotermia tekst , #leki od a do z , #echo serca poznań , #internista pruszków , #ginekolog na nfz wrocław , #nietolerancja pokarmowa test , #olej ryżowy na włosy , #ketogeneza ,