Skip to content

Tag: czynnik von willebranda

Zaburzenia metabolizmu kostnego i mineralnego

2 tygodnie ago

431 words

Książka ta jest poświęcona, odpowiednio, Dr Fullerowi Albrightowi, pionierowi endokrynologowi, którego obserwacje dotyczące przyczyny i fizjologii metabolicznej choroby kości na początku obecnego stulecia otworzyły pole do intensywnych badań przez następne 40 lat. Wyniki tych badań są teraz dostępne w zaburzeniach metabolizmu kostnego i mineralnego. Organizacja i pisanie tej książki mają charakterystyczny charakter Algandiego i gruczołów…

Rozpoznanie klatki piersiowej aortalnej za pomocą nieinwazyjnych procedur obrazowania

2 tygodnie ago

1003 words

Praca Nienabera i wsp.1 oraz artykuł przeglądowy autorstwa Cigarroa i wsp.2 (wydanie z 7 stycznia) na temat diagnozowania piersiowej sekcji aortalnej dowodzą problemów z oceną szybko rozwijających się technik obrazowania. Postępy w tomografii komputerowej (CT) i rezonansie magnetycznym (MRI) są tak szybkie, że wyniki badań przeprowadzonych w ciągu pięciu lat1 lub zgłoszonych w późnych latach…

Niewłaściwe postępowanie w badaniach medycznych czesc 4

2 tygodnie ago

540 words

Te 27 procent zgłosiło średnio co najmniej dwa takie incydenty. Ponadto blisko połowa respondentów stwierdziła, że liczba oszustw rośnie, podczas gdy tylko 2 procent uważa, że spada. Ponad połowa scharakteryzowanych uniwersyteckich badań nad niewłaściwym postępowaniem. Chociaż nie scharakteryzowałbym tych odkryć jako naukowych, trudno je nazwać nieistotnymi. Równie godne uwagi były jednak reakcje naukowców, gdy zadano…

Niewłaściwe postępowanie w badaniach medycznych

2 tygodnie ago

542 words

Jedną z wyróżniających cech społeczeństwa amerykańskiego, zauważoną dawno temu przez Alexisa de Tocqueville a, był optymizm i wiara, na pograniczu wiary, w toku. Ta cecha jest widoczna w naszej kulturze popularnej i naszej polityce. Pamiętamy – z nostalgią – jarmark Nowego Jorku w 1939 roku, Paradę Postępu General Motors, ducha Nowej Granicy i nadzieje Wielkiego…