Skip to content

Tag: gliceryna na wlosy

Postep w immunoterapii raka

5 miesięcy ago

690 words

Badania Topaliana i wsp.1 oraz Brahmera i wsp.2 (oba w wydaniu z 28 czerwca) są kolejnym dowodem na zdolność do wykorzystania odpowiedzi immunologicznej w leczeniu raka. Jednakże nie zgadzamy się z Ribasem, który stwierdza w swoim towarzyszącym artykule wstępnym, że te badania reprezentują najwyższy wskaźnik aktywności przeciwnowotworowej wielu podejść immunoterapeutycznych testowanych w klinice do leczenia…

Nieskazone tetniaki mózgowe w japonskiej kohorcie

5 miesięcy ago

739 words

W swoim artykule na temat badania neuronowego nerwów mózgowych (UCAS Japan) (wydanie z 28 czerwca) badacze dostarczają informacji dotyczących naturalnego przebiegu takich tętniaków z 3-letnią obserwacją pacjentów. Analizując dane z 6413 pacjentów od stycznia 2001 r. Do kwietnia 2004 r., Autorzy próbowali określić czynniki ryzyka, które predysponują pacjentów do pęknięcia tętniaków mózgu. Zgodnie z innymi…

FOLFOXIRI i Bevacizumab do przerzutowego raka jelita grubego

5 miesięcy ago

730 words

W swoim artykule na temat badania Triplet plus Bevacizumab (TRIBE), Loupakis et al. (Wydanie 23 października) konkludują, że chemioterapia fluorouracylem, leukoworyną, oksaliplatyną i irinotekanem (FOLFOXIRI) plus bewacizumab poprawiała wyniki pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, w porównaniu z grupą kontrolną otrzymującą fluorouracyl, leukoworynę i irinotekan (FOLFIRI) plus bewacizumab. Jednakże kwestionuję podstawę dla tego wniosku. Po…

Reanimacja kierowana na cel w szoku

5 miesięcy ago

747 words

Naukowcy z Australasian Resuscitation in Sepsis Evaluation (ARISE) oraz grupa badań klinicznych Australian and New Zealand Intensive Care (ANZICS) (wydanie z 16 października) podają, że wczesna terapia ukierunkowana na cel (EGDT) nie zmniejszyła śmiertelności po 90 dniach pacjenci z wczesnym wstrząsem septycznym. Podczas 72 godzin po randomizacji obie grupy w badaniu otrzymały średnio około 6500…

Integracja zaburzen kwasowo-zasadowych i elektrolitowych

5 miesięcy ago

727 words

W swoim przeglądzie zaburzeń kwasowo-zasadowych, Seifter (wydanie z 6 listopada) próbuje zintegrować tradycyjny model oparty na wodorowęglanach opisany przez Davenporta i Borona3 za pomocą modelu silnej jonowej różnicy Stewarta4: silna różnica jonów (w mmol na litr) = [Na +] + [K +] + [Ca2 +] + [Mg2 +] – [Cl-]. W niebuforowanych roztworach soli, silna…

Efektywnosc kosztowa badan przesiewowych CT w National Trial Screening Trial

5 miesięcy ago

821 words

Black i in. (Wydanie 6 listopada) oszacować koszt skorygowanego o jakość życia (QALY) badania tomograficznego tomografii komputerowej (CT) przy niskiej dawce dla podgrup uczestników badania przesiewowego na badanie przesiewowe w kierunku płuca (NLST). Ich szacunkowy koszt na QALY uzyskany dla mężczyzn, który był potrojony trzykrotnie dla kobiet, prawdopodobnie wynika z zaobserwowanej różnicy w zależności od…

Monokarboksylan Transporter 1 Wykorzystanie niedoboru i ketonów

5 miesięcy ago

740 words

Van Hasselt i in. (Wydanie z 13 listopada) stwierdzają, że post, poprzez zwiększenie ketogenezy, jest typowym stanem wytrącającym dla kwasicy ketonowej w niedoborze monokarboksylanu transportera (MCT1) poprzez wzrost poziomu ketonów w organizmie, gdy wykorzystanie jest upośledzone. Post, a właściwie ograniczenie węglowodanów, 2 działa głównie poprzez obniżone poziomy insuliny i podwyższony poziom wolnego kwasu tłuszczowego, co…

Pneumonia nabyta przez spolecznosc

5 miesięcy ago

689 words

W swoim artykule przeglądowym, Musher i Thorner (wydanie z 23 października) faworyzuję wykonywanie pneumokokowych badań antygenów w moczu u hospitalizowanych pacjentów z pozaszpitalnym zapaleniem płuc (CAP). Ta ocena za pomocą testu immunochromatograficznego (ICT) daje wyniki w 15 minut. Międzynarodowe wytyczne zalecają jej stosowanie u pacjentów z WPR i zaproponowano ograniczenie zakresu empirycznej antybiotykoterapii u takich…

Epidemia otyłości – zrozumienie choroby i leczenia

6 miesięcy ago

812 words

Częstość występowania poważnej otyłości w Stanach Zjednoczonych dramatycznie wzrosła nie tylko wśród dorosłych, ale także wśród dzieci. Wzrost niepokoju wśród dzieci w wieku dziecięcym, zdefiniowany jako 120% specyficznego dla wieku 95. percentyla wskaźnika masy ciała (BMI), był alarmujący; częstość występowania wzrosła z 4% w latach 1999-2004 do 6% w latach 2011-2012.1,2 Chociaż stosowanie podejścia do…

Udostępnianie danych z badań klinicznych – propozycja Międzynarodowego Komitetu redaktorów czasopism medycznych

6 miesięcy ago

749 words

Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICMJE) uważa, że istnieje etyczny obowiązek odpowiedzialnego udostępniania danych generowanych przez interwencyjne badania kliniczne, ponieważ uczestnicy narażają się na ryzyko. W coraz większym konsensusie wielu fundatorów na całym świecie – fundacje, agencje rządowe i przemysł – obecnie upoważnia do udostępniania danych. W tym miejscu przedstawiamy proponowane przez ICMJE wymagania, które…