Skip to content

Tag: hashimoto objawy psychiczne

Ultrafiolet A i swiatloczulosc podczas terapii wemurafenibem

5 miesięcy ago

749 words

Wemurafenib (PLX4032, Zelboraf) jest selektywnym inhibitorem V600E BRAF.1 W fazie 1, 2 i 3 badaniach klinicznych obejmujących pacjentów z nowotworami, które mają mutacje BRAF V600E, wemurafenib był związany ze stałą skutecznością i lepszym czasem przeżycia.2.3 Te dane doprowadziły do ??zatwierdzenia wemurafenibu do stosowania w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii. Typowe działania toksyczne obserwowane po wemurafenibu obejmują…

Nawrót Viremic po remisji wirusa HIV-1 u okoloporodowego zakazonego dziecka

5 miesięcy ago

119 words

Wcześniej zgłaszaliśmy remisję ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu (HIV-1) u dziecka zakażonego okołoporodowo – dziecka Mississippi . Po otrzymaniu terapii przeciwretrowirusowej (ART) między 30 a 18 miesiącem życia, dziecko to miało niewykrywalną plazmę Viremia wirusa HIV-1 przez 12 miesięcy przy braku odpowiedzi immunologicznej swoistej dla HIV-1. W czasie początkowego opisu przypadku nie było pewne, czy…

Krótsze schematy oparte na moksyfloksacynie na gruzlice wrazliwa na leki

5 miesięcy ago

715 words

Gillespie i in. (23 października) raport, że dwa schematy zawierające moksyfloksacynę w leczeniu gruźlicy były nieskuteczne ze skróconym okresem leczenia wynoszącym 4 miesiące. Autorzy zastosowali dawkę moksyfloksacyny 400 mg na dobę, co mogło przyczynić się do niekorzystnych wyników. Ryfampicyna zmniejsza średnie narażenie na moksyfloksacynę (ocenianą zgodnie z obszarem pod krzywą [AUC]) o około 30% 2,…

Epidemia wirusa eboli w Afryce Zachodniej po roku – spowolnienie, ale jeszcze nie pod kontrola

5 miesięcy ago

780 words

Przypadki choroby wirusowej Ebola w Afryce Zachodniej, 5 stycznia 2014 r., Do 9 listopada 2014 r. (00:45) Rysunek 1. Rysunek 1. Numery rozrodu egzemplarzy i tygodniowe występowanie w Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Przedstawiono szacunkową liczbę powtórzeń przypadku (Rt) w czasie (górne panele) oraz obserwowaną i prognozowaną tygodniową zapadalność (niższe panele) potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków…

Podgrupy prognostyczne wśród pacjentów z rakiem okrężnicy w stopniu II

6 miesięcy ago

758 words

Rak okrężnicy tradycyjnie był leczony chirurgicznie. Jednak wiele przypadków raka okrężnicy jest układowych w momencie rozpoznania, i pozornie lecznicza operacja jest obserwowana w późniejszym czasie przez nawrót guza jako wynik krążących komórek nowotworowych przed operacją. Terapie adjuwantowe mają na celu zapobieganie nawrotom po resekcji chirurgicznej. Obecny standard prognostykacji klinicznej opiera się głównie na patologii stopnia…

Wartość Pilnej Specjalistycznej Opieki nad TIA i Lekkim Udarem

6 miesięcy ago

748 words

Pacjenci z niewielkim udarem lub przemijającym atakiem niedokrwiennym (TIA), scharakteryzowanym jako krótki epizod dysfunkcji neurologicznej spowodowanej ogniskowym niedokrwieniem mózgu bez zawału, mają najmniejszą niepełnosprawność i najwięcej do stracenia w przypadku udaru. Pacjenci z zanikającymi objawami mogą prześlizgnąć się przez nasze systemy w celu wykrycia ostrego udaru, spowodowanego opóźnieniami pacjentów w uzyskaniu porady medycznej lub oceną…

Czy suplementacja testosteronem pomaga starszym mężczyznom?

6 miesięcy ago

766 words

Starzenie się jest zmienne, ale nieuchronnie towarzyszą mu spadki w zdrowiu; równocześnie u mężczyzn poziomy krążącej steroidowej krwi spadają wraz z wiekiem1. W jakim stopniu te dwa procesy są przyczynowo związane i czy terapia testosteronem może zapobiec lub złagodzić ważne problemy związane z wiekiem, były głównymi problemami w zdrowiu mężczyzn. W 2003 r. Komitet zebrany…

Długoterminowe działania następcze Badania Zapobiegania Wieńcowego w Szkocji

6 miesięcy ago

63 words

Badanie profilaktyki wieńcowej w West of Scotland było randomizowanym badaniem klinicznym porównującym prawastatynę z placebo u mężczyzn z hipercholesterolemią, którzy nie przeszli zawału mięśnia sercowego w wywiadzie, ze średnią obserwacją około 5 lat. Łączny wynik zgonu z powodu określonej choroby niedokrwiennej serca lub niewytartego zawału serca zmniejszył się z 7,9 do 5,5% (p <0,001) w…

Jakość opieki ambulatoryjnej dostarczanej dzieciom w Stanach Zjednoczonych ad

6 miesięcy ago

472 words

Wskaźniki zostały sklasyfikowane zgodnie z rodzajem opieki (profilaktyka, opieka nad ostrymi stanami lub opieką nad chorobami przewlekłymi), funkcja opieki (opieka służąca jako kontrola, diagnoza, leczenie lub kontrola), tryb opieki (spotkanie, leki, szczepienia, badania fizykalne lub testy laboratoryjne lub radiograficzne) i rodzaj obszaru klinicznego (np. trądzik). Wyłączyliśmy wskaźniki związane z trybami opieki, dla których poprawność dokumentacji…

Jakość opieki ambulatoryjnej dostarczanej dzieciom w Stanach Zjednoczonych ad 5

6 miesięcy ago

486 words

Wskaźnik przynależności do 110 wskaźników o medianowym wyniku ważności 8 lub 9 (maksymalny możliwy wynik) wynosił 42,1% (95% CI, 39,9 do 44,4), a wskaźnik dla 61 wskaźników ze średnim wynikiem ważności 9 wynosił 41,5% (95% CI, 39,2 do 43,8). Włączenie jedynie 99 wskaźników opartych na wytycznych ekspertów pediatrycznych zmniejszyło ogólny wskaźnik przestrzegania do 39,5% (95%…