Skip to content

Tag: hipotermia tekst

Dysfunkcja naczyń wieńcowych i przyszłe ryzyko niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową

5 miesięcy ago

306 words

Niedokrwienie naczyń wieńcowych, uszkodzenie i sztywność kardiomiocytów mogą odgrywać ważną rolę w patofizjologii niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową (HFpEF). Do chwili obecnej nieznany jest związek między rezerwą przepływu wieńcowego (CFR), uszkodzeniem mięśnia sercowego, dysfunkcją rozkurczową i przyszłym ryzykiem HFpEF. Metody i wyniki Kolejni pacjenci (n = 201) poddawani ocenie pod kątem podejrzenia choroby wieńcowej…

Zasady szczepien i stawki zwolnien ze szczepien, 2005-2011

5 miesięcy ago

751 words

Obliczyliśmy roczną zmianę stawek niemedycznych zwolnień od wymogów szczepień szkolnych i porównaliśmy te wskaźniki między państwami, które pozwalają na wyjątki filozoficzne i państwa, które dopuszczają jedynie zwolnienia religijne. Porównaliśmy także państwa pod kątem trudności w uzyskaniu niemedycznych zwolnień z powodu pewnych procedur administracyjnych. Wykorzystaliśmy dane zebrane przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dla…

Technologia czujników w ocenie umiejetnosci klinicznych

5 miesięcy ago

520 words

Ocena umiejętności z wykorzystaniem technologii czujników. (01:09) Oceny umiejętności klinicznych dostarczają motywacji i ukierunkowują naukę.1,2 Przyjęcie metod nauczania opartych na symulacji wprowadziło szeroki zakres opcji oceny kliniczno-wykonawczej. 3.4 Zbadanie potencjalnej wartości dodanej poprzez zintegrowanie technologii czujników z umiejętnościami ocena, w tym badaniu zbadano, czy dane z czujników mogą informować o wcześniej zaakceptowanych, opartych na obserwacji…

Rytuksymab lub azatiopryna Utrzymywanie w zapaleniu naczyn zwiazanym z ANCA

5 miesięcy ago

731 words

W swoim artykule na temat utrzymywania remisji za pomocą Rytuksymabu w badaniu ANCA związanym z toczącym się zapaleniem naczyń (MAINRITSAN), Guillevin i jego współpracownicy (wydanie z 6 listopada) donoszą, że rituximab zapobiegał nawrotom zapalenia naczyń z udziałem przeciwciał przeciwko anatoprofilom (ANCA) lepiej niż azatiopryna. Jednak projekt badania przechylił pole gry na korzyść rytuksymabu. Figura 2…

Intrarteryjne leczenie ostrego udaru niedokrwiennego

5 miesięcy ago

713 words

Jesteśmy zachęcani wynikami badań Multicenter Randomized Clinical Trial dotyczących leczenia wewnątrznaczyniowego w ostrym udarze niedokrwiennym w Holandii (MR CLEAN) autorstwa Berkhemer et al. (1 wyd.) oraz przemyślany artykuł redakcyjny Hacke przedstawiający możliwości usprawnienia badań udarowych.2 Jedną z możliwości jest ukierunkowanie na pacjentów z odwracalnym niedokrwieniem zamiast na losowe przydzielanie wszystkich pacjentów z udarem. Okna terapeutyczne…

Udostępnianie danych z badań klinicznych – propozycja Międzynarodowego Komitetu redaktorów czasopism medycznych AD 2

6 miesięcy ago

730 words

W związku z powyższym, odłożymy te wymagania na rok, aby umożliwić badaczom, sponsorom próbnym i organom regulacyjnym zaplanowanie ich wdrożenia. Tak jak poufność uczestników badania musi być chroniona (przez deasyfikację IPD), a potrzeby tych rozsądnie żądających danych są spełnione (poprzez dostarczenie użytecznych danych), należy również chronić uzasadnione prawa badaczy i sponsorów procesu. ICMJE proponuje następujące…

Wykorzenić przemoc Gun

6 miesięcy ago

785 words

Niecały rok temu artykuł w czasopiśmie Kassirer ponownie przeanalizował ogromny problem zdrowia publicznego związany z przemocą ze strony broni w Stanach Zjednoczonych1 oraz artykuł Perspective of Sacks, zrodzony z osobistej tragedii, ubolewał nad zubożeniem badań nad urazami palnymi prewencja.2 Kassirer wezwał do wyboru prawodawców na wszystkich szczeblach władzy z odwagą do przeciwstawienia się lobbystom ,…

Żywienie pozajelitowe u krytycznie chorych dzieci

6 miesięcy ago

681 words

Odpowiednie dostarczanie składników odżywczych może pomóc zrównoważyć obciążenie kataboliczne narzucone przez krytyczną chorobę, zapobiegając pogorszeniu się odżywiania i poprawiając wyniki. Jednak pytania dotyczące najwłaściwszej dawki makroskładników odżywczych, drogi porodu, a zwłaszcza terminu uzupełniającego żywienia pozajelitowego u krytycznie chorych dzieci pozostają bez odpowiedzi (Tabela 1). Żywienie dojelitowe jest lepsze u pacjentów z prawidłowo funkcjonującym jelitem, ale…

Astma dziecięca po bakteryjnej kolonizacji dróg oddechowych u noworodków ad 7

6 miesięcy ago

562 words

Nie można jednak określić dokładnego anatomicznego pochodzenia bakteryjnej kolonizacji dróg oddechowych. Kolonizacja bakterii może odgrywać większą rolę niż ta obserwowana w naszym badaniu, ponieważ badaliśmy tylko powszechne patogenne bakterie, a inne bakterie mogą mieć podobny efekt. Po miesiącu 61% niemowląt zostało skolonizowanych przez S. aureus, a 21% zostało skolonizowanych przez S. pneumoniae, M.

Długoterminowe działania następcze Badania Zapobiegania Wieńcowego w Szkocji ad 6

6 miesięcy ago

473 words

Wynik ten był prawdopodobnie wynikiem stabilizacji istniejącej płytki i spowolnienia progresji choroby wieńcowej. 12-14 Niedawne niekontrolowane badanie agresywnego obniżania poziomu cholesterolu sugerowało, że w ciągu 2 lat taki schemat może prowadzić do regresji miażdżycy. 15 Można sobie wyobrazić, że mniej intensywny reżim w dłuższym okresie czasu może przynieść podobną korzyść i że niektórzy uczestnicy mogą…