Skip to content

Tag: przeglądarka skierowan

Przeglad nowych terapii przez trzy agencje regulacyjne

5 miesięcy ago

718 words

Downing i in. (Wydanie z 14 czerwca) porównuje proces przeglądu nowych zastosowań leków przez Food and Drug Administration (FDA), Europejską Agencję Leków (EMA) i Health Canada. Wnioskują, że FDA dostarczyła szybsze recenzje aplikacji, a większość nowych środków terapeutycznych została po raz pierwszy zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych. Wyniki te należy jednak interpretować z ostrożnością. W Stanach…

Postep w immunoterapii raka

5 miesięcy ago

690 words

Badania Topaliana i wsp.1 oraz Brahmera i wsp.2 (oba w wydaniu z 28 czerwca) są kolejnym dowodem na zdolność do wykorzystania odpowiedzi immunologicznej w leczeniu raka. Jednakże nie zgadzamy się z Ribasem, który stwierdza w swoim towarzyszącym artykule wstępnym, że te badania reprezentują najwyższy wskaźnik aktywności przeciwnowotworowej wielu podejść immunoterapeutycznych testowanych w klinice do leczenia…

Reanimacja kierowana na cel w szoku

5 miesięcy ago

747 words

Naukowcy z Australasian Resuscitation in Sepsis Evaluation (ARISE) oraz grupa badań klinicznych Australian and New Zealand Intensive Care (ANZICS) (wydanie z 16 października) podają, że wczesna terapia ukierunkowana na cel (EGDT) nie zmniejszyła śmiertelności po 90 dniach pacjenci z wczesnym wstrząsem septycznym. Podczas 72 godzin po randomizacji obie grupy w badaniu otrzymały średnio około 6500…

Wykrywanie lekoopornej gruzlicy przez Xpert MTB / RIF w Suazi

5 miesięcy ago

707 words

Gruźlica jest poważnym globalnym problemem zdrowotnym, który pogorszył się wraz z narastającym rozwojem złożonych szczepów Mycobacterium tuberculosis (MTB), które są oporne na ryfampinę (RIF) i izoniazyd. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), szybkie wykrywanie lekooporności za pomocą szybkich testów diagnostycznych na poziomie molekularnym, takich jak test Xpert MTB / RIF (cefeid), jest niezbędne do…

Przypadek nefropatii mrozonej herbaty

5 miesięcy ago

316 words

56-letni mężczyzna przedstawił się w szpitalu w maju 2014 r. Ze słabością, zmęczeniem, bólami ciała i podwyższonym poziomem kreatyniny w surowicy (4,5 mg na decylitr [400 ?mol na litr]). Przegląd jego dokumentacji medycznej wskazał poprzedni poziom kreatyniny 1,2 mg na decylitr (110 ?mol na litr) w październiku 2013 r. I 2,5 mg na decylitr (220…

Efektywnosc kosztowa badan przesiewowych CT w National Trial Screening Trial

5 miesięcy ago

821 words

Black i in. (Wydanie 6 listopada) oszacować koszt skorygowanego o jakość życia (QALY) badania tomograficznego tomografii komputerowej (CT) przy niskiej dawce dla podgrup uczestników badania przesiewowego na badanie przesiewowe w kierunku płuca (NLST). Ich szacunkowy koszt na QALY uzyskany dla mężczyzn, który był potrojony trzykrotnie dla kobiet, prawdopodobnie wynika z zaobserwowanej różnicy w zależności od…

Monokarboksylan Transporter 1 Wykorzystanie niedoboru i ketonów

5 miesięcy ago

740 words

Van Hasselt i in. (Wydanie z 13 listopada) stwierdzają, że post, poprzez zwiększenie ketogenezy, jest typowym stanem wytrącającym dla kwasicy ketonowej w niedoborze monokarboksylanu transportera (MCT1) poprzez wzrost poziomu ketonów w organizmie, gdy wykorzystanie jest upośledzone. Post, a właściwie ograniczenie węglowodanów, 2 działa głównie poprzez obniżone poziomy insuliny i podwyższony poziom wolnego kwasu tłuszczowego, co…

Ostra hydrofilowo-polimerowa nefropatia i ostra niewydolnosc nerek

5 miesięcy ago

746 words

Powłoki hydrofilowe stosuje się w urządzeniach wewnątrznaczyniowych w celu ułatwienia manipulacji i zminimalizowania powikłań, takich jak skurcz naczyń podczas zabiegu i zakrzepicy po zabiegu.1,2 Zgłaszamy przypadek interwencji naczyniowej związanej z ostrą niewydolnością nerek u 42-letniej kobiety. W 2009 roku pacjent przeszedł transplantację nerki, w której tętnica nerkowa została wszczepiona do prawej zewnętrznej tętnicy biodrowej. Między…

Epidemia otyłości – zrozumienie choroby i leczenia

6 miesięcy ago

812 words

Częstość występowania poważnej otyłości w Stanach Zjednoczonych dramatycznie wzrosła nie tylko wśród dorosłych, ale także wśród dzieci. Wzrost niepokoju wśród dzieci w wieku dziecięcym, zdefiniowany jako 120% specyficznego dla wieku 95. percentyla wskaźnika masy ciała (BMI), był alarmujący; częstość występowania wzrosła z 4% w latach 1999-2004 do 6% w latach 2011-2012.1,2 Chociaż stosowanie podejścia do…

SPRINT do mety

6 miesięcy ago

715 words

Kiedy badacze zapisują pacjentów w badaniu klinicznym, zawierają niejawną umowę z każdym uczestnikiem. Dzięki mechanizmowi kontroli danych i bezpieczeństwa (DSMB) wypełniają one pierwszą część kontraktu – chroniąc uczestnika przed możliwymi do uniknięcia szkodami, które mogą wyniknąć z uczestnictwa w badaniu. Spełniają drugą część kontraktu – zobowiązanie do uczczenia czasu, który uczestnik spędził na rozprawie, poprzez…