Skip to content

Tag: ziemia okrzemkowa allegro

Postep w immunoterapii raka

4 miesiące ago

690 words

Badania Topaliana i wsp.1 oraz Brahmera i wsp.2 (oba w wydaniu z 28 czerwca) są kolejnym dowodem na zdolność do wykorzystania odpowiedzi immunologicznej w leczeniu raka. Jednakże nie zgadzamy się z Ribasem, który stwierdza w swoim towarzyszącym artykule wstępnym, że te badania reprezentują najwyższy wskaźnik aktywności przeciwnowotworowej wielu podejść immunoterapeutycznych testowanych w klinice do leczenia…

Reanimacja kierowana na cel w szoku

4 miesiące ago

747 words

Naukowcy z Australasian Resuscitation in Sepsis Evaluation (ARISE) oraz grupa badań klinicznych Australian and New Zealand Intensive Care (ANZICS) (wydanie z 16 października) podają, że wczesna terapia ukierunkowana na cel (EGDT) nie zmniejszyła śmiertelności po 90 dniach pacjenci z wczesnym wstrząsem septycznym. Podczas 72 godzin po randomizacji obie grupy w badaniu otrzymały średnio około 6500…

Efektywnosc kosztowa badan przesiewowych CT w National Trial Screening Trial

4 miesiące ago

821 words

Black i in. (Wydanie 6 listopada) oszacować koszt skorygowanego o jakość życia (QALY) badania tomograficznego tomografii komputerowej (CT) przy niskiej dawce dla podgrup uczestników badania przesiewowego na badanie przesiewowe w kierunku płuca (NLST). Ich szacunkowy koszt na QALY uzyskany dla mężczyzn, który był potrojony trzykrotnie dla kobiet, prawdopodobnie wynika z zaobserwowanej różnicy w zależności od…

Monokarboksylan Transporter 1 Wykorzystanie niedoboru i ketonów

5 miesięcy ago

740 words

Van Hasselt i in. (Wydanie z 13 listopada) stwierdzają, że post, poprzez zwiększenie ketogenezy, jest typowym stanem wytrącającym dla kwasicy ketonowej w niedoborze monokarboksylanu transportera (MCT1) poprzez wzrost poziomu ketonów w organizmie, gdy wykorzystanie jest upośledzone. Post, a właściwie ograniczenie węglowodanów, 2 działa głównie poprzez obniżone poziomy insuliny i podwyższony poziom wolnego kwasu tłuszczowego, co…

Epidemia otyłości – zrozumienie choroby i leczenia

5 miesięcy ago

812 words

Częstość występowania poważnej otyłości w Stanach Zjednoczonych dramatycznie wzrosła nie tylko wśród dorosłych, ale także wśród dzieci. Wzrost niepokoju wśród dzieci w wieku dziecięcym, zdefiniowany jako 120% specyficznego dla wieku 95. percentyla wskaźnika masy ciała (BMI), był alarmujący; częstość występowania wzrosła z 4% w latach 1999-2004 do 6% w latach 2011-2012.1,2 Chociaż stosowanie podejścia do…

Jaśniejsze KORZYŚCI od Belatacepta

5 miesięcy ago

708 words

Na dłuższą metę , jak zauważył ekonomista John Maynard Keynes w swojej Traktyce reformy monetarnej z 1923 roku, wszyscy jesteśmy martwi . Biorąc pod uwagę logistyczne bariery w przeprowadzaniu długotrwałych badań nad immunosupresją u biorców nerki, jak również jako związany z tym koszt, wielu specjalistów od przeszczepów jest podobnie pesymistycznie nastawionych do tego, jak określić…

Fuzja na stenozę kręgosłupa lędźwiowego – ochronny lub zbyteczny implant chirurgiczny?

5 miesięcy ago

768 words

Zwężenie kręgosłupa lędźwiowego jest zwykle spowodowane zwyrodnieniową artrozą stawową i prowadzi do ucisku nerwów, powodując niepełnosprawność chodzenia i ból kończyn dolnych u osób starszych. Zastosowanie samej chirurgicznej dekompresji w leczeniu zwężenia kręgosłupa lędźwiowego zmniejszyło się nieznacznie w Stanach Zjednoczonych w latach 2002-2007, podczas gdy zastosowanie połączonej procedury dekompresji i fuzji zwiększyło się w tym okresie…

HER2 i odpowiedź na paklitaksel w raku piersi z dodatnim guzem ad 7

5 miesięcy ago

634 words

Panel zwołany przez Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Kolegium Amerykańskich Patologów wydał niedawno wytyczne dotyczące badania HER2 za pomocą analizy immunohistochemicznej lub FISH, w których zaproponowali kategorie wyników HER2, które należy uznać za dwuznaczne.29,30 W naszym W badaniu tym kategorie te dotyczyły odpowiednio tylko 13 i 16 pacjentów, co uniemożliwia sensowne analizy. W analizie eksploracyjnej…

Transplantacja komórek hematopoetycznych w wieku 50 lat

5 miesięcy ago

532 words

12 września 2007 r. Obchodzono 50. rocznicę początkowego doniesienia E. Donnall (Don) Thomas o radykalnie nowym podejściu do leczenia raka: radioterapia i chemioterapia, a następnie dożylna infuzja szpiku kostnego.1 Ta publikacja stanowiła początek długiej serii badań laboratoryjnych i klinicznych; minie ponad dekada, zanim procedura osiągnie pierwsze sukcesy. Jednak wytrwałość Thomasa w obliczu krytyki i niepowodzeń…

Walka z nieszczęściami medycznymi w Teksasie

5 miesięcy ago

1059 words

Jako lekarz i specjalista ds. Badań klinicznych zaangażowanych w opracowywanie i stosowanie Ustawy o dyrektywach Advance Directives Act, uważam, że artykuł Perspective firmy Truog (wydanie z 5 lipca) wymaga skupienia na korygowaniu. Większość przypadków bezużytecznych dotyczy osób dorosłych, które nigdy nie mogą wyzdrowieć i są przedmiotem długotrwałej śmierci technologicznej na oddziale intensywnej opieki medycznej. Przypadki,…